Λ. Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, Παλλήνη 15351 - Βασ. Κωνσταντίνου 300, Κορωπί 19400

Αθηνά Τέστ

Το Αθηνά Τεστ, Διάγνωσης Δυσκολίων Μάθησης, είναι ένα από τα πιο έγκυρα τεστ διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, κατασκευασμένο στο Ψυχομετρικό Εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χορηγείται από ειδικούς παιδαγωγούς και σχολικούς ψυχολόγους σε μαθητές του νηπιαγωγείου και των τεσσάρων κυρίως πρώτων τάξεων του δημοτικού, προκειμένου να εντοπιστούν τομείς στους οποίους υπολείπονται και που συνδέονται με δυσκολίες μάθησης.

Οι 14 δοκιμασίες του αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού σε τομείς όπως η νοητική ικανότητα, η μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση παραστάσεων, η γραφο-φωνολογική ενημερότητα και η νεύρο-ψυχολογική ωριμότητα. Αφού εντοπιστούν οι δι-ατομικές διαφορές (σύγκριση του παιδιού με συνομηλίκους ως προς μια ικανότητα κάθε φορά) αλλά, κυρίως, οι ενδο-ατομικές (σύγκριση μεταξύ των διαφόρων συναφών ικανοτήτων στο ίδιο πεδίο) και εκτιμηθούν παράλληλα με την κλινική παρατήρηση, καταρτίζεται κι εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο (Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., & Παρασκευοπούλου, Π.Ι., 2011, www.athinatest.gr).

Μοιραστείτε το

      
Back to top