Λ. Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, Παλλήνη 15351 - Βασ. Κωνσταντίνου 300, Κορωπί 19400

Εκπαίδευση Γονέων

Όταν μια οικογένεια επισκέπτεται ένα κέντρο αποκατάστασης, συνήθως έχουν προκύψει δυσκολίες στο σχολείο, είτε μαθησιακές, είτε συμπεριφοράς ή και τα δύο. Συχνά οι γονείς μοιράζονται/αποκαλύπτουν/αποδέχονται ότι υπήρχαν προβλήματα και στο σπίτι τα οποία προσπαθούσαν να διαχειριστούν, αλλά όχι με επιτυχία. Ωστόσο η συνεργασία με τους γονείς καθώς και η αναγκαιότητα της συνδρομής τους στην αποκατάσταση του παιδιού τους είναι καθοριστικής σημασίας για τη βέλτιστη επιτυχία της παρέμβασης. Υπάρχει πληθώρα ερευνών παγκοσμίως, που καταδεικνύει ότι η ενεργή συμμετοχή των γονέων μεγιστοποιεί τα οφέλη ακόμα και της καλύτερης θεραπευτικής παρέμβασης.

Συνεπώς, η εκπαίδευση γονέων είναι απαραίτητη διαδικασία, είτε συμπληρωματικά στην εξατομικευμένη αποκατάσταση που δέχεται το παιδί, είτε μεμονωμένα.  Οι γονείς καλούνται να αναπτύξουν σωστότερους και αποτελεσματικότερους τρόπους αλληλεπίδρασης με το παιδί τους για να μπορέσουν να το υποστηρίξουν σε βάθος χρόνου.

Ένα σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας αφορά στην ψυχοεκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της ψυχοεκπαίδευσης, οι γονείς ενημερώνονται πάνω στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί τους (όταν υπάρχει διάγνωση) ή για θέματα που αφορούν στην τυπική ανάπτυξη των παιδιών (όταν δεν υπάρχει διάγνωση), και των αποκλίσεων στην συμπεριφορά που πιθανά παρουσιάζει το δικό τους παιδί. Επίσης, οι γονείς ενημερώνονται και εκπαιδεύονται για τις μεθόδους με τις οποίες μπορούν να το βοηθήσουν.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Γονέων» ο θεραπευτής παρατηρεί  τα μοτίβα επικοινωνίας και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης γονέων- παιδιού, κατά προτίμηση κατ’ οίκον. Ο σκοπός του προγράμματος είναι διπλός. Πρώτον, η καταγραφή μη λειτουργικών συμπεριφορών του παιδιού αλλά και των γονέων, και δεύτερον η τροποποίηση αυτών με στόχο τη βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας. Ο θεραπευτής  βοηθά στη διαχείριση τυχόν προβληματικών συμπεριφορών και δίνει λύσεις ενδυναμώνοντας τα μέλη. Η βελτίωση του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται αλλάζοντας τον τρόπο αλληλεπίδρασης των μελών βήμα-βήμα και θέτοντας από κοινού -οι γονείς, το παιδί, και ο θεραπευτής- απλούς, ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους.

Για την επίτευξη των στόχων χρησιμοποιούνται προσεχτικά σχεδιασμένα συμβόλαια συμπεριφοράς, βασισμένα στις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΕΑΣ) και πρωτίστως στην ενίσχυση. Η οικογένεια έχει ενεργό συμμετοχή και τα συμβόλαια  τροποποιούνται και αναπροσαρμόζονται συχνά σε συνεργασία με το θεραπευτή, έτσι ώστε κάθε στιγμή να αντικατοπτρίζουν τους στόχους, τις ανάγκες και τις ικανότητες των παιδιών και της οικογένειας τους.

Τα συμβόλαια συμπεριφοράς, ανάλογα  με τις ανάγκες του παιδιού και τις προτεραιότητες της οικογένειας, μπορεί να εστιάζουν σε ενδοοικογενειακές σχέσεις ή μπορεί να έχουν σκοπό να βοηθήσουν στην  τροποποίηση δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών στο σχολικό πλαίσιο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Κλείνοντας υπογραμμίζουμε ότι τα συμβόλαια συμπεριφοράς απορρέουν από την φιλοσοφία του Συμπεριφορισμού και η αποτελεσματικότητά τους είναι πειραματικώς αποδεδειγμένη, όπως καταδεικνύει η πληθώρα δημοσιευμένων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.

Μοιραστείτε το

      
Back to top