Λ. Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, Παλλήνη 15351 - Βασ. Κωνσταντίνου 300, Κορωπί 19400

Ομάδες Αδελφών Παιδιών με Αυτισμό

Η σύναψη ενός υγιούς δεσμού μεταξύ αδελφών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στη περίπτωση που το ένα από τα αδέλφια είναι στο φάσμα του αυτισμού, η σχέση καθίσταται δύσκολη. Τα απαραίτητα συστατικά μιας υγιούς σχέσης, όπως η αντίληψη και η κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, η επικοινωνιακή πράξη (ο διάλογος, το παιχνίδι), η ικανότητα για πρόσκληση σε μία επικοινωνιακή πράξη, η ικανότητα εκδήλωσης στοργής, είναι δεξιότητες που απουσιάζουν ή παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα στην περίπτωση του φάσματος του Αυτισμού.

Συχνά, το περιορισμένο ρεπερτόριο ενδιαφερόντων των παιδιών στο φάσμα, σε συνδυασμό με τις έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις τους (ξεσπάσματα, κλάματα, γέλια κοκ) δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία.

Καθώς μια θετική αδελφική σχέση είναι το ζητούμενο, χρειάζεται η διάθεση της οικογένειας και η βοήθεια των εμπλεκόμενων ειδικών να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά -ανάλογα με την ηλικία τους- σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του φάσματος.

Στα πλαίσια της ομάδας δίνεται η δυνατότητα να διερευνηθούν τα συναισθήματα των αδελφών, να κατανοηθούν και ακόμα πιο σημαντικό, να γίνουν αποδεκτά από το περιβάλλον, καθώς συχνά παραγκωνίζονται δεδομένων των περιστάσεων. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή των αδερφών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντική για ψυχολογικούς λόγους, ώστε να μην νιώθουν απομονωμένα και να μην έχουν την εντύπωση πως οι γονείς ασχολούνται αποκλειστικά με το άλλο παιδί. Επίσης, σημαντικό είναι να δίνεται και ξεχωριστή προσοχή των γονιών προς το μεγαλύτερο ή μικρότερο αδερφό του παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Ένας ιδιαίτερος και ξεχωριστός στόχος μας είναι και το παιχνίδι μεταξύ των παιδιών – αδελφών, που δομείται κι εξασκείται μέσα στα πλαίσια της ομάδας, δεδομένου ότι το παιχνίδι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας δημιουργίας και ανάπτυξης μιας ουσιαστικής αδελφικής σχέσης.

Μοιραστείτε το

      
Back to top