Λ. Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, Παλλήνη 15351 - Βασ. Κωνσταντίνου 300, Κορωπί 19400

Ομάδες Συναισθηματικής Ανάπτυξης

Οι ομάδες συναισθηματικής αγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων απευθύνονται σε παιδιά και έφηβους χαμηλής μέσης και υψηλής λειτουργικότητας.

Τα παιδιά που βρίσκονται στο ευρύτερο φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν συναισθήματα (των ίδιων ή των άλλων) αλλά και να προσαρμοστούν στα διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα. Καθίσταται εξαιρετικής σημασίας και αναγκαιότητας η εκπαίδευσή τους, ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες με σκοπό να διαμορφώσουν έναν ποιοτικό τρόπο ζωής σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο.

Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και διαφορετικό, όπως ξεχωριστές και διαφορετικές είναι και οι εκπαιδευτικές του ανάγκες. Πριν ένα παιδί γίνει μέλος σε μια ομάδα συναισθηματικής αγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, είναι απαραίτητη η κλινική συνέντευξη του ειδικού με τους γονείς του, καθώς και η παρακολούθηση εκ μέρους του παιδιού ενός μεταβλητού αριθμού ατομικών συναντήσεων γνωριμίας (ψυχοεκπαιδευτικού τύπου), ώστε να γνωρίσουμε το παιδί, να διερευνήσουμε τις ανάγκες, τις δυσκολίες του ή και τις ιδιαίτερες δεξιότητες του και να το εντάξουμε στην κατάλληλη ομάδα.

Οι γενικοί στόχοι των ομάδων συναισθηματικής αγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που χρειάζεται το παιδί για να μπορέσει να ενταχθεί και να δρα λειτουργικά στο οικογενειακό, το σχολικό αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν/ ελέγχουν/ εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να εκφράζουν ενσυναίσθηση, να επικοινωνούν ποιοτικά με τους άλλους, να διεκδικούν, να επεξεργάζονται και να επιλύουν συγκρούσεις, να είναι υπεύθυνα, να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους, να σέβονται τον άλλο και να συνεργάζονται. Μέσα από τη συμμετοχή τους στην ομάδα, αποκτούν βελτιωμένη αυτό-αντίληψη και αυτό-εκτίμηση.

Η ηλικία, το γνωστικό επίπεδο και κυρίως το επίπεδο λειτουργικότητας των παιδιών, καθώς και τα ιδιαίτερα συναισθηματικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά του κάθε μέλους της ομάδας λαμβάνονται υπόψιν και αποτελούν τον οδηγό διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλάνου και της σύστασης της εκάστοτε ομάδας.

Μοιραστείτε το

      
Back to top