Λ. Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, Παλλήνη 15351 - Βασ. Κωνσταντίνου 300, Κορωπί 19400

Παράλληλη Στήριξη κι Ένταξη

Σκοπός της Ένταξης

Η ένταξη των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές, και ειδικά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς ανάλογα με το δυναμικό και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ένταξη σημαίνει συμμετοχή στην κοινότητα. Στις συγκεκριμένες ηλικίες που αναφερόμαστε, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό γίνεται με την φοίτηση στο σχολείο. Στην πραγματικότητα, ο βαθμός της ένταξης του κάθε παιδιού είναι ανάλογος με το δυναμικό του.

Για παιδιά με βαρύ αυτισμό ένταξη μπορεί να σημαίνει ότι το παιδί φοιτά στο σχολείο της γειτονιάς του χωρίς να υπάρχουν προσδοκίες για την μαθησιακή του εκπαίδευση, η οποία μπορεί να καλύπτεται από άλλους φορείς που είναι εξειδικευμένοι στην αποκατάσταση ατόμων με αυτισμό, εκτός των ωρών του σχολείου.

Για παιδιά με μέτριο και ήπιο αυτισμό, η ένταξη μπορεί να εξυπηρετεί τον διπλό σκοπό της κοινωνικοποίησης αλλά και της μάθησης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι παρόλο που αυτού του είδους η ένταξη είναι δυνατή, δεν επιφέρει πάντα τα μέγιστα αποτελέσματα για όλα τα παιδιά στο φάσμα. Σε πολλές περιπτώσεις, η ένταξη εξυπηρετεί τον σκοπό της κοινωνικοποίησης με μια στενή έννοια, δηλαδή την παρουσία του παιδιού με ΔΑΦ στο σχολείο της γειτονιάς του και την τοποθέτηση του ανάμεσα σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Από μόνη της αυτή η συνθήκη δεν μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα για την πορεία του παιδιού με ΔΑΦ. Αντιθέτως μάλιστα, αν το παιδί δεν δέχεται παράλληλα αποκατάσταση εντός και εκτός του σχολείου τα συμπτώματα του αυτισμού είναι σίγουρο ότι θα επιδεινωθούν με το πέρασμα του χρόνου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το παιδί με ΔΑΦ θα χρειαστεί παρακολούθηση ή από κάποιο άτομο μέσα στο σχολείο που θα αναλάβει την ευθύνη να το βοηθήσει ή μέσω παράλληλης στήριξης. Η παρακολούθηση αυτή έχει τον σκοπό από τη μια να προστατέψει το παιδί στο φάσμα από κακοτοπιές και ηθελημένη ή αθέλητη βία, και από την άλλη να δώσει στο παιδί την υποστήριξη (κοινωνική και μαθησιακή) που μπορεί να χρειάζεται μέσα στην τάξη ή στο διάλειμμα, για να προχωρήσει όσο πιο παράλληλα γίνεται με τους ομηλίκους του.

Συχνά το αν θα λάβει ένα παιδί με ΔΑΦ συνοδό παράλληλης στήριξης έχει να κάνει με τον αν το σχολείο του έχει τάξη παράλληλης στήριξης ή όχι. Ωστόσο αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το κριτήριο. Αντιθέτως για να ενταχτεί ένα παιδί με ΔΑΦ μαθησιακά και κοινωνικά η παροχή της συνοδού πρέπει να βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. Με άλλα λόγια το κριτήριο θα πρέπει να είναι παιδοκεντρικό. Επιπλέον η συνοδός παράλληλης στήριξης θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη εκπαίδευση ώστε να κατανοεί τις ΔΑΦ και να γνωρίζει πώς να εφαρμόσει προγράμματα τροποποίησης της συμπεριφοράς μέσω ΕΑΣ ώστε οι παραινέσεις της να συμβάλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού. Στις περιπτώσεις που η συνοδός δεν έχει εμπειρία θα πρέπει να επιδιώκει την εποπτεία από ένα έμπειρο άτομο που μπορεί να την καθοδηγήσει.

Από το Δύναμαι παρέχονται εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι, στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς, συνοδοί παράλληλης στήριξης, οι οποίοι εφαρμόζουν εξατομικευμένο πρόγραμμα ένταξης με συγκεκριμένους στόχους, με την συμφωνία των γονέων και του σχολικού πλαισίου.

Μοιραστείτε το

      
Back to top