Λ. Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, Παλλήνη 15351 - Βασ. Κωνσταντίνου 300, Κορωπί 19400

Ψυχοεκπαίδευση

Το πρόγραμμα της ψυχοεκπαίδευσης απευθύνεται σε παιδιά με δυσκολίες στην κατανόηση, έκφραση ή παραδοχή των συναισθημάτων τους, σε παιδιά όπου βιώνουν και εκδηλώνουν άγχος ή θυμό (και εν γένει αρνητικά συναισθήματα), σε παιδιά με χαμηλή αυτοπεποίθηση/ αυτο-εκτίμηση, σε παιδιά που λόγω συναισθηματικής ανωριμότητας δυσκολεύονται στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις και σχέσεις, αλλά και σε παιδιά όπου είναι ευάλωτα στο να εκδηλώσουν τις προαναφερθείσες δυσκολίες (παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, παιδιά που βιώνουν κακοποίηση, διαζύγιο ή μια ασθένεια μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον κτλ).

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η:

  • ανάπτυξη ή ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών, ώστε να αντιμετωπίζουν μόνα τους και με θάρρος τις δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.
  • ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτό- εικόνας τους, ώστε να αντιμετωπίζουν μόνα τους και με επιτυχία τις καταστάσεις που τους προκαλούν άγχος, αλλά και τα προβλήματά τους.
  • ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να κατανοούν και να αποδέχονται τα συναισθήματά τους, αλλά και να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τη συμπεριφορά που απορρέει από αυτά.
  • ανάπτυξη ενσυναίσθησης απέναντι στους άλλους και στα προβλήματά τους.
  • εκπαίδευση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται πιο απρόσκοπτα η ένταξή τους στο οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
  • διαχείριση του άγχους και του θυμού.

Το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης βασίζεται στη γνωσιακή – συμπεριφορική προσέγγιση και ενσωματώνει τεχνικές όπως παιχνίδια ρόλων, θέατρο, κοινωνικές ιστορίες, παραμύθια, ημερολόγιο, συμβόλαια διαχείρισης συμπεριφοράς κ.ά.

Τόσο οι στόχοι της παρέμβασης, όσο και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται, είναι εξατομικευμένες, ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, την ηλικία του αλλά και το δυναμικό του.

Μοιραστείτε το

      
Back to top