Λ. Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, Παλλήνη 15351 - Βασ. Κωνσταντίνου 300, Κορωπί 19400

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι εξελικτικές μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες

 • Δυσλεξία. Δυσκολία στην εκμάθηση ανάγνωσης και ορθογραφίας, η οποία δεν δικαιολογείται από το νοητικό δυναμικό του παιδιού.
 • Δυσορθογραφία. Επίμονη δυσκολία στην απόκτηση της δεξιότητας για ορθογραφημένη γραφή αλλά φυσιολογική ανάπτυξη της ανάγνωσης.

Αιτίες δυσλεξίας

 • Κληρονομικότητα.
 • Ανωμαλίες στη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου.
 • Οπτικό και ακουστικό σύστημα (μνήμη των γλωσσικών πληροφοριών).
 • Ανωμαλίες στην παρεγκεφαλίδα.

Ποιά δείγματα παρουσιάζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες;

 • Δυσκολεύονται στην ταξινόμηση, στην αποθήκευση και γενικά στην οργάνωση των πληροφοριών.
 • Δυσκολεύονται στις αλληλουχίες (να μάθουν τις μέρες, τους μήνες, τις εποχές, να βρίσκουν μια λέξη στο λεξικό, να δένουν τα κορδόνια τους).
 • Εμφανίζουν ανώριμη και ανοργάνωτη συμπεριφορά (δωμάτιο, συρτάρια, σχολική τσάντα, τρόπος μελέτης και παιχνιδιού).
 • Έχουν περιορισμένη συγκέντρωση προσοχής και κουράζονται πιο εύκολα διότι ο μηχανισμός φιλτραρίσματος του εγκεφάλου, ο οποίος ξεχωρίζει το ουσιώδες από το επουσιώδες, δεν λειτουργεί.
 • Απαντούν σχεδόν αυτόματα σε ερωτήσεις και προβλήματα χωρίς να έχουν σκεφτεί πριν απαντήσουν (ένα παρορμητικό παιδί που δεν διατηρεί για πολλή ώρα την προσοχή του, δεν έχει αναπτύξει τις γνωστικές διαδικασίες που θα του επιτρέψουν να αξιολογεί τις εισερχόμενες πληροφορίες, να τις οργανώνει και να τις ανακαλεί, όταν χρειάζεται).
 • Δυσκολία στο να αποτυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους (λόγος φτωχός με συντακτικά ή σημασιολογικά λάθη).
 • Δυσκολία στην αριθμητική (πράξεις, προπαίδεια, προβλήματα).
 • Παρουσιάζουν ιδιαίτερες ικανότητες σε άλλους τομείς (μαθηματικά, κατασκευές κ.α.).
 • Δυσκολεύονται να ακολουθήσουν οδηγίες.
 • Αποδιοργανώνονται σε καταστάσεις άγχους και έντασης.
 • Δεν αγαπούν το σχολείο και τα μαθήματα ( δείχνουν απογοητευμένα και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω της κακής επίδοσης στο σχολείο).
 • Έχουν δυσκολία στην αντιγραφή από τον πίνακα.
 • Επειδή το νευρικό τους σύστημα έχει καθυστερήσει να αναπτυχθεί, παραμένουν περισσότερο χρόνο στο στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης.
 • Εμφανίζουν ανώριμη κινητικότητα (ζημιάρικα, αδέξια, δυσκολία να μάθουν βήματα χορού).
 • Κάνουν πολλή ώρα να διαβάσουν και θέλουν τον γονέα συνέχεια δίπλα τους.
 • Δεν κατανοούν το περιεχόμενο αυτού που διαβάζουν.
 • Ενώ μαθαίνουν το μάθημα, την επόμενη μέρα στο σχολείο έχουν ξεχάσει αυτό που διάβασαν.
 • Ξεχνούν να σημειώσουν τις εργασίες για το σπίτι ή δεν προλαβαίνουν.
 • Δυσκολεύονται να μάθουν ονόματα και ημερομηνίες.
 • Μπερδεύονται με την ημερομηνία, την χρονολογία και την ώρα.
 • Χάνουν ή ξεχνούν τα πράγματά τους.

 

Μοιραστείτε το

      
Back to top