Λ. Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, Παλλήνη 15351 - Βασ. Κωνσταντίνου 300, Κορωπί 19400

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ερευνά, αναλύει και εφαρμόζει την ανθρώπινη λειτουργική ενασχόληση, για να προάγει την υγεία, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτητοποίησης και συνεπώς την προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον. Κατά την διαδικασία αυτή ο εργοθεραπευτής αξιολογεί και αναπτύσσει τις απαραίτητες δεξιότητες που αποτελούν τις προϋποθέσεις της λειτουργικής ενασχόλησης είτε αυτή αφορά τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (σίτιση, ένδυση, μετακίνηση) είτε της εργασίας (οικιακή ενασχόληση, σχολείο, εργασία) και του ελεύθερου χρόνου (παιχνίδια, άθληση, κοινωνικές δραστηριότητες).

Οι βασικές δεξιότητες που εξετάζονται είναι:

  • Κινητική λειτουργία (μυϊκός τόνος, δεξιότητες λεπτής και αδρής κινητικότητας)
  • Λειτουργία αισθητηριακής ολοκλήρωσης (εικόνα σώματος, χωρο-οπτική σχέση, αισθητικοκινητική ολοκλήρωση)
  • Γνωστική λειτουργία (αντίληψη, συγκέντρωση, γραπτή και προφορική επικοινωνία, γενίκευση μάθησης)
  • Ψυχολογική λειτουργία (συμπεριφορά, έλεγχος συναισθημάτων)
  • Κοινωνικές δεξιότητες (δυαδική και ομαδική αλληλεπίδραση)

 

Μοιραστείτε το

      
Back to top