Λ. Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, Παλλήνη 15351 - Βασ. Κωνσταντίνου 300, Κορωπί 19400

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία – Λογοπεδεία είναι η ειδική παιδαγωγική επιστήμη που μελετά τις πολύμορφες λεκτικές ανεπάρκειες στην προφορική και γραπτή τους μορφή, τις αιτίες τους, την εξέλιξη τους, τους τρόπους προφύλαξης από αυτές και την απομάκρυνση τους με τα μέσα της ειδικής μάθησης και διαπαιδαγώγησης.

Η Λογοθεραπεία ασχολείται με παιδιά και με ενήλικες.

Ενήλικες

Τραυλισμός – Ταχυλαλία – Βραδυλαλία απώλεια λόγου μετά από εγκεφαλικά επεισόδια ή σοβαρούς τραυματισμούς. Διαταραχές φώνησης (βραχνή φωνή, αφωνία, δυσφωνία).

Παιδιά

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
 • 1-6 μηνών. Το παιδί προφέρει όλα τα φωνήεντα καθώς και τα λαρυγγικά σύμφωνα κ, γ, χ, γκ, ελέγχει το ύψος και τη δύναμη της φωνής του ενώ δυναμώνουν ο λάρυγγας, ο φάρυγγας και ελέγχεται ο μηχανισμός της αναπνοής.
 • 7-12 μηνών. Το παιδί προφέρει τα χειλικά μ, π, μπ , και τα οδοντικά τ, ν , ντ.
 • 13-23 μηνών. Το παιδί προφέρει 50 λέξεις, χρησιμοποιεί την προσωπική αντωνυμία –εγώ- και την κτητική αντωνυμία –δικό μου-. Χρησιμοποιεί πρόταση δύο λέξεων.
 • 2-3 ετών. Το παιδί προφέρει 2/3 συμφώνων , 1/2 των διπλών συμπλεγμάτων και το 1/3 τριπλών συμπλεγμάτων.
 • 4-5 ετών. Το παιδί προφέρει 80% συμφώνων, 70% των διπλών συμπλεγμάτων και 60% τριπλών συμπλεγμάτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένα παιδί πρέπει να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της ομιλίας στην ηλικία των 3 χρόνων (με εξαίρεση τα αγόρια που παρουσιάζουν πιο αργή εξέλιξη στο λόγο). Αν το παιδί φτάσει σε αυτή την ηλικία και δεν έχει ολοκληρώσει την ομιλία του τότε μιλάμε για Καθυστέρηση Λόγου, η οποία μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες (π.χ. κληρονομικότητα, διγλωσσία, πρόωρα παιδιά, λάθος γλωσσικό πρότυπο κ.α.).

Άλλες διαταραχές ομιλίας που ασχολείται η Λογοθεραπεία είναι οι εξής:

ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ

Διαταραχή στο ρυθμό, στη χροιά του λόγου και της ομιλίας κατά την διάρκεια της επικοινωνίας του ατόμου με το περιβάλλον του. Η δυσκολία να ξεκινήσει την ομιλία του κολλώντας στο πρώτο φώνημα ή στην πρώτη συλλαβή της λέξης που θέλει να προφέρει.
Π.χ π….π…..πρώτος, Πα….πα…παππούς.
Ταχυλαλία: υπερβολικά γρήγορος τρόπος ομιλίας
Βραδυλαλία : υπερβολικά αργός τρόπος ομιλίας.

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαταραχές στην άρθρωση κάποιων φωνημάτων ( π.χ ρ, σ, δ, κτλ) ξεχωριστά ή και πολλών φωνημάτων μαζί (π.χ και το σ και το δ και το β).
Η ομιλία συνήθως παρουσιάζει τις εξής φωνολογικές διεργασίες:

 • Παραλείψεις φωνημάτων ( π.χ λοπλάνο αντί για αεροπλάνο, ποήλατο αντί για ποδήλατο ).
 • Αντικαταστάσεις φωνημάτων ( π.χ το δ το προφέρει ζ , το θ το προφέρει σ ).
 • Απλοποιήσεις φωνημάτων ή συμπλεγμάτων ( π.χ το ψ γίνεται σ , το ξ γίνεται σ , το φτ γίνεται τ ).
 • Αναδιπλασιασμός ( π.χ μπαμπανα αντί για μπανάνα ).
 • Απαλοιφές φωνημάτων ( π.χ πότα αντί για πόρτα , φόα αντί για φόρα ).
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Όταν υπάρχουν οργανικοί λόγοι που δυσκολεύουν την άρθρωση κάποιων φωνημάτων

 • Ρινολαλίες – Ρινοφωνίες ( ένρινη προφορά των φωνημάτων).
 • Λαγόχειλος ( Χειλεοσχιστία).
 • Λυκοστομία (Υπερωοσχιστία).
 • Βαρηκοΐα- Κώφωση.
 • Απραξία.

ΑΛΑΛΙΑ: Βαριά μορφή παιδικής λεκτικής πάθησης που εκφράζεται με την έλλειψη λόγου ή τον ανεπαρκώς εξελιγμένο λόγο.

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Δημιουργία, οργάνωση, ανάπτυξη, προφορικού λόγου.

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (SLI) Δυσκολίες στην σύνταξη, σημασιολογία , πραγματολογία του λόγου.

Στόχος μας είναι η έκφραση δομημένου λόγου τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο ώστε να είναι εύκολη και σωστή η επικοινωνία του παιδιού με το περιβάλλον του.

Μοιραστείτε το

      
Back to top