Λ. Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, Παλλήνη 15351 - Βασ. Κωνσταντίνου 300, Κορωπί 19400

Κωνσταντά Δήμητρα MSc

Λογοπεδικός με εξειδίκευση σε άτομα με προβλήματα ακοής.

Back to top