Λ. Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, Παλλήνη 15351 - Βασ. Κωνσταντίνου 300, Κορωπί 19400

Πήλιου Λίλλιαν Ph.D, BCBA

Η Λίλλιαν Πήλιου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας του Αμερικανικού κολεγίου Αθηνών, Deree College. Κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών (Master) με τίτλο Κλινικές και Συμπεριφοριστικές Εφαρμογές στην Ψυχική Υγεία και Έμφαση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΕΑΣ), του Πανεπιστημίου Queens College, CUNY της Νέας Υόρκης. Επίσης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.), στο τμήμα ειδικής αγωγής στο πανεπιστήμιο Temple University Philadelphia, με έμφαση στην ΕΑΣ.

Ακολουθεί αναλυτικό βιογραφικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Temple University, Φιλαδέλφεια, Πενσυλβανία

 • Τμήμα Παιδαγωγικής, Σπουδές Ψυχολογίας στην Ειδική Αγωγή, Έμφαση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ΕΑΣ)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.), Μάιος του 2000

Queens College, CUNY – Πανεπιστήμιο πόλεως της Νέας Υόρκης

 • Τμήμα Ψυχολογίας, Κλινικές και Συμπεριφοριστικές Εφαρμογές στην Ψυχική Υγεία Έμφαση στην ΕΑΣ
 • Πτυχίο Μεταπτυχιακών Πανεπιστημιακών  Σπουδών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΜΑ), Μάιος  του 1992

Deree College, Το Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδος

 • Τμήμα Τεχνών και Επιστημών.  Ειδίκευση: Ψυχολογία και Κοινωνιολογία
 • Πρώτο Πτυχίο Πανεπιστημίου (BA), Μάιος του 1988

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕMΠΕΙΡΙΑ

Επιστημονική Υπεύθυνη και Συνέταιρος.  «Δύναμαι», Ιδιωτικό Κέντρο παροχής υπηρεσιών σε παιδιά με αυτισμό, μαθησιακά προβλήματα και άλλα.  Παλλήνη, Αθήνα, Δεκέμβριος 2007 έως σήμερα:

 • Υπεύθυνη για την ανάπτυξη και εξέλιξη των θεραπευτικών προγραμμάτων των παιδιών με αυτισμό.
 • Υπεύθυνη για τον διορισμό και την εκπαίδευση όλων των θεραπευτών.
 • Υπεύθυνη για την διοργάνωση και εκπαίδευση γονέων στο κέντρο αλλά και στα σπίτια τους.

Επιστημονική Υπεύθυνη. Ο Μίτος (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός για παιδιά με αυτισμό), Υμηττός, Αθήνα, Σεπτέμβριος του 2007 έως σήμερα:

 • Υπεύθυνη για την κλινική οργάνωση του κέντρου σε όλα τα επίπεδα.
 • Υπεύθυνη για την εκπαίδευση των θεραπευτών.
 • Υπεύθυνη για την αξιολόγηση των μαθητών.
 • Υπεύθυνη για την ανάπτυξη και συγγραφή των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων των μαθητών.
 • Υπεύθυνη για την εκπαίδευση των γονέων.

Επόπτρια. Κέντρο Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του Παιδιού, Νέα Σμύρνη, Αθήνα, Σεπτέμβριος του 2005 έως Ιούλιο 2007:

 • Εποπτεία θεραπευτών που εργάζονται με παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (Δ.Α.Φ.) σε ότι αφορά στις κλινικές τους δεξιότητες, στη διαχείριση συμπεριφοράς, στην εφαρμογή βοηθητικών συστημάτων επικοινωνίας όπως το PECS, καθώς και στην συστηματική ανάπτυξη και ανάλυση εκπαιδευτικού υλικού όπως είναι απαραίτητο για να εξατομικευτούν τα προγράμματα του κάθε παιδιού.
 • Κλινική παρέμβαση σε παιδιά με Δ.Α.Φ. με σκοπό τον ανώτατο βαθμό ένταξης που μπορεί να επιτευχθεί βάση του δυναμικού του κάθε παιδιού.
 • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι εκτεταμένα ώστε να καλύπτουν όλους τους τομείς της ανάπτυξης του παιδιού.  Χαρακτηριστικοί τομείς είναι αυτοί της μίμησης, του γνωστικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού, και επικοινωνιακού τομέα, καθώς και την ανάπτυξη λεπτής και αδρής κίνησης, του συμβολικού και φανταστικού παιχνιδιού, και τέλος τη διαχείριση της συμπεριφοράς.

Διευθύντρια Νέων Προγραμμάτων και Υπηρεσιών. Εlwyn Inc. SEEDS –Κατ’ οίκον Προγράμματα Έρευνας και Εκπαίδευσης για παιδιά με Δ.Α.Φ. (ΗΕΑRΤ), Φιλαδέλφεια, Πενσυλβανία, Σεπτέμβριος του 2003 έως Μάιο 2005:

 • Εδραίωση και επίβλεψη της έναρξης και λειτουργίας του προγράμματος HEART, βασισμένο στην ΕΑΣ για παιδιά προσχολικής ηλικίας με Δ.Α.Φ. (ανάπτυξη και διαχείριση προϋπολογισμού έως και $1,560,000).
 • Εποπτεία όλων των κλινικών και διευθυντικών δραστηριοτήτων του προγράμματος.
 • Πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού του προγράμματος ΗΕΑRΤ .  Η εκπαίδευση περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση στις βασικές αρχές της ΕΑΣ καθώς και εποπτεία πρακτικής εξάσκησης των τεχνικών της ΕΑΣ όπως κύκλος συστηματικής διδασκαλίας (discrete trial instruction), επ’ ευκαιρία διδασκαλία (incidental teaching), Functional Communication Training (FCT), activity schedules, the TEACCH method, Verbal Behavior, PECS, and curriculum analysis and development.  Η εκπαίδευση αυτή στόχευε στο να προετοιμάσει τους θεραπευτές να παρέμβουν σε πλαίσια όπου η αναλογία θεραπευτή /μαθητή είναι ένα προς ένα, αλλά και σε ομαδικά πλαίσια όπως δημόσια σχολεία.
 • Εκπαίδευση των γονέων στην ΕΑΣ ώστε να συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην θεραπευτική εξέλιξη των παιδιών τους.
 • Συντονισμός και εποπτεία υπηρεσιών καθώς και παροχή επιστημονικής στήριξης σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών σε παιδιά με Δ.Α.Φ. στην   μητρόπολη της Φιλαδέλφειας, καθώς και στην σχολική περιφέρεια της πόλης του Eastampton, της πολιτείας της Νέας Ιερσέης.
 • Συντονισμός και εποπτεία έρευνας και διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τον αυτισμό και την θεραπευτική παρέμβαση σε αυτόν, μέσω δημοσιεύσεων και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

Διευθύντρια.  Ινστιτούτο Βαncroft, Κέντρο για Ερευνά και Εκπαίδευση Παιδιών με Δ.Α.Φ. (CARES), Cherry Hill, Νέα Ιερσέη, Ιανουάριος του 2002 έως Αύγουστο 2003:

 • Σχεδιασμός και συντονισμός όλων των κλινικών και διευθυντικών δραστηριοτήτων στο τμήμα.
 • Διαφύλαξη της ακεραιότητας του προγράμματος μέσω συνεχούς κλινικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης των θεραπευτών.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή της εκπαίδευσης των γονέων σε θέματα της ΕΑΣ.
 • Εποπτεία και άμεση συμμετοχή στο σχεδιασμού των παιδαγωγικών προγραμμάτων και της τεχνολογίας εφαρμογής αυτών.
 • Εποπτεία και διοργάνωση όλων των κλιμακίων του τμήματος συμπεριλαμβανομένου των διαδικασιών προϋπολογισμού, διορισμών, και εκπαίδευσης των θεραπευτών.
 • Συνεργασία με οικογένειες και ιδρύματα επιδοτήσεων για τον συντονισμό και τη διαφύλαξη υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
 • Διατήρηση ενός μικρού αριθμού περιστατικών παιδιών με δ.α.δ. όπου εργαζόμουν απευθείας με τα παιδιά, τους θεραπευτές και τους γονείς τους.

Πρωτοβάθμια Θεραπεύτρια (Senior Clinician).  Ινστιτούτο Βαncroft, Κέντρο για Ερευνά και Εκπαίδευση Παιδιών με Δ.Α.Φ. (CARES), Cherry Hill, Νέα Ιερσέη, Σεπτέμβριος του 1999 έως Ιανουάριο του 2003:

 • Εποπτεία, βασισμένη στην ΕΑΣ, του σχεδιασμού και της εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διαχείρισης συμπεριφοράς παιδιών με δ.α.δ. κατ’ οίκον, σε σχολεία, αλλά και στην κοινότητα.
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των θεραπευτών με σχεδιασμό και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορες σχολικές περιφέρειες (π.χ. Connecticut και Philadelphia) στην εγκατάσταση και λειτουργία σχολικών τάξεων για παιδιά με δ.α.δ., την εκπαίδευση των δασκάλων, τον σχεδιασμό εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και στην εφαρμογή αυτών.
 • Επαγγελματική εκπαίδευση θεραπευτών φορέων παροχής υπηρεσιών σε παιδιά με δ.α.δ. όπως η Tristate Consultation Services, στην πόλη Scranton και η Human Services Consultants, στην πόλη Wilkes-Barre της πολιτείας την Πενσυλβανίας.
 • Διαχείριση προσωπικού φόρτου περιστατικών με αποκλειστική ευθύνη όλων των παραμέτρων παρέμβασης (π.χ. συνεχή εκπαίδευση των θεραπευτών και γονιών, συνεχή αξιολόγηση της πορείας των παιδιών, σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, συνεχή εκπαίδευση των γονέων, συνεχή διάλογο με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών στα παιδιά και της οικογένειες τους).

Θεραπεύτρια.  Princeton Ινστιτούτο Ανάπτυξης του Παιδιού, Princeton, New Jersey, Ιούνιος 1997 έως 1999.

 • Εκπαίδευση παιδιών δημοτικού (ηλικίας 5-9 χρονών) με Δ.Α.Φ., ένα προς ένα ή σε ομάδα χρησιμοποιώντας ποικιλία τεχνικών της ΕΑΣ.
 • Χαρακτηριστικές τεχνικές είναι discrete trial instruction, incidental teaching, modeling, peer tutoring, peer imitation, graduated guidance, script fading, social skills training and direct instruction.
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων.
 • Συμμετοχή σε κλινικές συναντήσεις και σε αποφάσεις, βασισμένες στα δεδομένα, σχετικά με την εξέλιξη του κάθε παιδιού.
 • Εκπαίδευση θεραπευτών για την ακριβή εφαρμογή των προαναφερόμενων τεχνικών της ΕΑΣ.
 • Δημιουργία αναφορών προόδου των παιδιών βασισμένη στην συλλογή δεδομένων.

Σύμβουλος (Behavior Specialist Consultant).  United Health and Human Services, Φιλαδέλφεια, Πενσυλβανία, από Μάιο του 1995 έως Ιούνιο του 1997.

 • Σχεδιασμός ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά διαφόρων ηλικιών (από 5 έως 15) με διαγνώσεις όπως διάσπαση προσοχής, υπερκινιτικό σύνδρομο, ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση, παραβατική συμπεριφορά, κ.α.
 • Εκπαίδευση γονέων στην εφαρμογή των προγραμμάτων αλλά και σε γενικότερα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της συμπεριφοράς.
 • Στήριξη του παιδιού στο πλαίσιο του σχολείου μέσω συναντήσεων με τους δασκάλους και άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό για την διαμόρφωση στόχων αλλά και άμεση παρακολούθηση του παιδιού στο πλαίσιο του σχολείου για συλλογή δεδομένων.

Βοηθός Συντονιστή Κλινικών Εμπειριών.  Temple University, Φιλαδέλφεια, Πενσυλβανία, από Αύγουστο του 1994 έως Ιούνιο του 1997.

 • Διαχείριση του Student Teaching Center, στο Παιδαγωγικό  Τμήμα του Πανεπιστημίου (College of Education, CITE Department).  Το Κέντρο εξυπηρετεί περίπου 200 φοιτητές πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών το εξάμηνο.
 • Σχεδιασμός και συντονισμός ένταξης φοιτητών σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ολοκλήρωση της πρακτικής τους.
 • Σχεδιασμός και συντονισμός της εποπτείας των φοιτητών κατά την διάρκεια της πρακτικής.
 • Διατήρηση ποικίλλων τραπεζών δεδομένων σχετικά με τις εντάξεις των φοιτητών.

Σύμβουλος Ψυχικής Αποκατάστασης.  Κρατικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Elmhurst, Jackson Heights, Nέα Υόρκη, από Σεπτέμβριο του 1992 έως Αύγουστος του 1994.

 • Συμβουλευτική σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο ενήλικων ασθενών (από 21 έως και 70) με ποικίλα και σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα με σκοπό την επανένταξη τους στο κοινωνικό πλαίσιο.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων συμπεριφοράς με συγκεκριμένους στόχους.
 • Παρακολούθηση και εποπτεία προγραμμάτων συμπεριφοράς για την επαναξιολόγηση των στόχων.
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός σε ασθενείς, βασισμένος στο εκπαιδευτικό τους επίπεδο ή στα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και ανάγκες, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, ιατρικές προγνώσεις, και αποτελέσματα εξετάσεων.
 • Παραπομπή ασθενών για αξιολόγηση και εκπαίδευση για προετοιμασία για επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Εξασφάλιση συνεργασίας ιδιωτικών και δημοσίων φορέων αναμιγμένων στον επαγγελματικό προσανατολισμό ασθενών.
 • Συνδετικός κρίκος μεταξύ ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, και άλλων φορέων που συνεργάζονται με τον ασθενή σε ομαδική προσπάθεια να επιτυχανθεί κοινωνική αποκατάσταση.

Σύμβουλος Αποκατάστασης. The Shield Institute, Bayside, Νew Υork, από Νοέμβριο του 1989 Αύγουστο του 1992.

 • Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων αποκατάστασης και ομαδικών δραστηριοτήτων για ενηλίκους με νοητική υστέρηση, βασισμένη στις βασικές αρχές της ΕΑΣ.
 • Συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων σχετικά με τους καταχωρημένους στόχους στα εξατομικευμένα προγράμματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συγγραφή αναφορών προόδου, και άλλων γραπτών υλικών.
 • Εποπτεία του επικεφαλής και βοηθού του επικεφαλής της ομάδας, και στήριξη αυτών στην εφαρμογή των προγραμμάτων αποκατάστασης.
 • Αντικαταστάτρια της Συντονίστριας του τμήματος, κατά καιρούς αναλαμβάνοντας όλες τις διοικητικές ευθύνες.
 • Διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών συνεδριών επικεντρωμένων σε θέματα όπως: ανεύρεση λύσεων σε προβλήματα καθημερινότητας, αυτοσεβασμού, και στον αυτοέλεγχο του θυμού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Καθηγήτρια, Deree College, το Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, Αθήνα- Ελλάδα, Ιανουάριος του 2006 έως σήμερα.

 • Διδάσκω τα εξής μαθήματα:
  • Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς  Ι
  • Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς ΙΙ
  • Εξελικτικές Διαταραχές
  • Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Προγραμμάτων
 • Εποπτεύω φοιτητές κατά την διάρκεια της πρακτικής τους.
  • Συντονίζω το ετήσιο πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς που μπορεί να οδηγήσει σε πιστοποίηση δεξιοτήτων (Board Certified Behavior Analyst) από τις ΗΠΑ.

Διδάσκουσα, Temple University, Φιλαδέλφεια, Πενσυλβανία, Σεπτέμβριο του 2002 έως Μάιο του 2004.

 • Διδάχτηκε μία ποικιλία από μαθήματα στο τμήμα Παιδαγωγικών Επιστημών.
 • Τα μαθήματα κάλυπταν πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Το περιεχόμενο των μαθημάτων κυμαίνονταν γύρο από θέματα συμπεριφορισμού, ψυχολογία της παιδείας, καθώς και παιδαγωγικά (π.χ., Managing the Learning Environment; Curriculum, Instruction, and Technology, Seminar in Supervised Teaching, Teaching Applied Behavior Analysis to Teachers, etc.)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Διδάσκουσα.  Παιδαγωγικό Τμήμα και Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής  στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας (Penn State), Φθινόπωρο του 1998.

 • Διδάχτηκε σεμινάριο πάνω σε θέματα συμπεριφορισμού ( “Extended Applications of Applied Behavior Analysis”) με στόχο την προετοιμασία φοιτητών αλλά και ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για διπλωματικές εξετάσεις  στην ΕΑΣ, στην πόλη της Πενσυλβανίας.

Διδάσκουσα.  Temple University, Temple University, Φιλαδέλφεια, Πενσυλβανία, από Αύγουστο του 1996 έως Μάιο του 1997.

 • Διδάχτηκε μάθημα σε φοιτητές πτυχιακού επιπέδου σχετικά με θέματα ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες στα δημόσια σχολεία.
 • Προετοιμασία φοιτητών να δεχτούν μαθητές με εδικές ανάγκες μελλοντικά στις τάξεις τους.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Επιμελήτρια, The Behavior Analyst Today, Electronic Journal, Ιανουάριος του 2002 έως σήμερα.

Επιμελήτρια, Journal of Early Intensive Behavioral Intervention, Electronic Journal, Σεπτέμβριος του 2003 έως σήμερα.

Προσκεκλημένη Επιμελήτρια.  Journal of Behavioral Education, Νοέμβριος του 1996.

 • Επιμέλεια χειρόγραφων, ολοκλήρωση κριτικής ανάλυσης, αναθεώρηση και διόρθωση κειμένων, και συστάσεις σχετικά με την δημοσίευση τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Από 1η Ιουνίου έως 31 Ιουνίου, 1995, Sea Shore House, Νοσοκομείο για Παιδιά, Φιλαδέλφεια, Πενσυλβανία.

 • Ολοκληρώθηκαν 100 ώρες απλήρωτης πρακτικής.
 • Εκπαίδευση σε συλλογή δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Σχετικά με την συλλογή δεδομένων (descriptive analysis and experimental analysis as they relate to functional analysis).
 • Συμμετοχή σε κλινικές συναντήσεις για την ανάλυση δεδομένων με σκοπό τον σχεδιασμό και αναθεώρηση θεραπευτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και έφηβους με Δ.Α.Δ.
 • Συμμετοχή στο σχολείο του νοσοκομείου χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως «direct instruction.»

 

Σεπτέμβριο του 1991 έως Αύγουστο του 1992, The Shield Institute Adult Day Treatment Center, ημερήσιο πρόγραμμα για ενηλίκους με νοητική υστέρηση, Bayside, Νέα Υόρκη και  Κρατικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Creedmoor, Hillside Avenue, Νέα Υόρκη:

 • Ολοκληρώθηκαν 500 ώρες πρακτικής εξάσκησης σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου, ισομερώς μοιρασμένες σε δύο διαφορετικά πλαίσια:
  • Η πρώτη πρακτική εξάσκηση επικεντρώθηκε στην κατοχύρωση δεξιοτήτων της ΕΑΣ συμπεριλαμβανομένου την συγγραφή θεραπευτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Η  δεύτερη πρακτική εξάσκηση επικεντρώθηκε  στην χορήγηση και ερμηνεία τεστ ευφυΐας καθώς και ψυχολογικά τεστ όπως: Wechsler Scale, Stanford Binet, and MMPI, 16PF, and CPI.
 • Παρακολούθηση ατομικών συνεδριών ψυχοθεραπείας αλλά και ομαδικών συνεδριών επικεντρωμένες σε θέματα χρήσης ναρκωτικών και έλεγχο θυμού.

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μάιο του 1996 έως Μάιο του 1998, Εργαστήριο Ψυχολογίας, Temple University, Φιλαδέλφεια, Πενσυλβανία.

 • Υπό την εποπτεία του Dr. Philip Hineline, συμμετοχή σε πειράματα με περιστέρια.
 • Συμμετοχή σε εργαστηριακές συνεδρίες κατά τις οποίες αξιολογούνταν η εξέλιξη των πειραμάτων.
 • Συμμετοχή σε εβδομαδιαίες εργαστηριακές συνεδρίες κατά τις οποίες αναλύονταν θέματα βασικής αλλά και εφαρμοσμένης έρευνας στην ψυχολογία.

Ιανουάριος του 1992 έως Ιούλιο του 1993, Βοηθός έρευνας υποψήφιας Διδακτορικού στο Queens College, CUNY.

 • Training and generalization of affective behavior displayed by youth with autism.

Σεπτέμβριο του 1991 έως Σεπτέμβριο του 1992, με την βοήθεια του Queens College, CUNY:

 • Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την ανάλυση της υποκειμενικής εμπειρίας μίας μοναδικής οπτικής καταγραφής από διάφορους ανθρώπους.
 • Χορήγηση του Kinesthetic Aftereffect task, το οποίο είναι μία πολύπλοκη άσκηση υποκειμενικής αντίληψης και ανάλυση των δεδομένων σε προετοιμασία για δημοσίευση.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 • Πήλιου Λ. (2015). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάλυση της Συμπεριφοράς. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η πιστοποίηση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς είναι απαραίτητη για την Ελλάδα του 2015;»
 • Τελλίδου Σ., ΠΗΛΙΟΥ Λ., Καρνέζη Χ. (2015).  Το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα ως Θεμελιωτική Διαδικασία για την Μετατροπή ενός Ουδέτερου Ερεθίσματος σε Εξαρτημένο Ενισχυτή.  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Κοινότητας της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς,  Πάντειο Πανεπιστήμιο, 28 -29 Νοεμβρίου, 2015.  Αθήνα – Ελλάδα.
 • Πήλιου Λ. (2013).  Ο Ρόλος των γονέων στην αποκατάσταση ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.  Παρουσιάστηκε στην Ημερίδα της Παιδιατρικής Κλινικής- Η Αγία Σοφία: Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού.  Σύγχρονες Προσεγγίσεις –  Τεκμηριωμένη Πρακτική. Ιανουάριος, 2013, Αθήνα – Ελλάδα.
 • Πήλιου, Λ. (2012).  Διαταραχές αυτιστικού φάσματος και η Εφαρμοσμένη ανάλυση της  συμπεριφοράς. Παρουσιάστηκε στο Ινστιτούτο της Έρευνας της Συμπεριφοράς ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.  Ιανουάριος 13, 2012, Αθήνα – Ελλάδα.
 • Pelios, L. V. (2011).  Staff Training: A Selective Overview of the Behavioral Literature.  Paper presented at the 38th Annual Convention for Applied Behavior Analysis, Denver, Colorado, May 25-31, 2011.
 • Pelios, L. V. (2010).  Staff Training: A Selective Overview of the Behavioral Literature.  Paper presented at the 5th Annual Conference of the European Association of Applied Behavior Analysis, Rethymno – Crete, Greece. September 21-24, 2010.
 • Pelios, L. V. (2010). Teaching youth with autism independent workskills through the use of activity schedules.  Paper presented at the 9th Annual Convention of the International Association for Behavior Analysis, August 5 – 8, Oslo, Norway.
 • Pelios, L. V. (2010). Autism Spectrum Disorders: Behavioral Profile and Best Practice Regarding Early Intervention.  Paper presented at the 5th Annual Conference of Learning Differences: Leading by Example:  Holistic, Meaningful and Harmonious Approaches to Teaching All Children.  May, Athens – Greece.
 • Πήλιου, Λ. (2009).  Προάγοντας την Αυτονομία σε Παιδιά με Αυτισμό. Παρουσιάστηκε σε Διήμερο Συνέδριο με θέμα: «Αυτισμός:  Σύγχρονες Απόψεις για την Αιτιολογία – Παθογένεια – Θεραπευτική Παρέμβαση»  που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Τ. Ε. Ι. Πάτρας, 24 & 25 Οκτωβρίου, Πάτρα, Ελλάδα.
 • Πήλιου, Λ. (2009).  Αυτισμός και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.  Βασικές Αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς.  Δεκαπεντάωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Θεοτόκος, 10 – 12 Σεπτεμβρίου, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Τσιούρη, Ι., Πήλιου, Λ., Κόλλια, Χ. (2009).  Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς στη Εκπαίδευση Παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Θεωρία & Πράξη).  Παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο: Δυσκολίες Μάθησης: Πρώιμη Ανίχνευση – Πρώιμη Παρέμβαση.  17 & 18 Ιανουαρίου, Πολυχώρος Απόλλων, Πειραιάς, Ελλάδα.
 • Pelios, L. V. (2009).  What is Behaviorism and Applied Behavior Analysis and how does it relate to Autism and the world in General?  Paper presented at the 4th Annual Conference of Learning Differences, “Differentiating Teaching and Learning: Unraveling the Myths.” May 14 & 15, Athens – Greece.
 • Πήλιου Λ. (2008). Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και η Παρέμβαση σε αυτές Σύμφωνα με την Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς.  Παρουσιάστηκε 1ο Συνέδριο Ελλήνων Ψυχολόγων Φοιτητών, 11 – 13 Απριλίου,  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Πήλιου, Λ. (2008).  Εισαγωγή στην Ανάλυση της Λεκτικής Συμπεριφοράς. Παρουσιάστηκε στην Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς ως μέρος του Διετούς Σεμιναρίου:  Το Φάσμα των Διαταραχών του Αυτισμού και η Θεραπευτική Προσέγγιση της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς.  Αθήνα, Ελλάδα.
 • Πήλιου, Λ. (2008).  Ανάλυση της Σύνθετης Λεκτικής Συμπεριφοράς. Παρουσιάστηκε στην Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς ως μέρος του Διετούς Σεμιναρίου:  Το Φάσμα των Διαταραχών του Αυτισμού και η Θεραπευτική Προσέγγιση της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς.  Αθήνα, Ελλάδα.
 • Perez, M., Riley, M., Pelios, L.V. (2004).  Joint attention as a precursor to early language development and social skills: Implications for research.  Paper presented at the 30th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis, Boston, MA.
 • Pelios, L. V. & Sucharzewski, A. (2004).  Establishing receptive language in children with autism: An Overview.  The Behavior Analyst Today, 4, 378-385.
 • Pelios, L. V., MacDuff, G. S., Axelrod, S. (2003).  The effects of a treatment package in establishing independent academic work shills in children with autism.  Education and Treatment of Children, 26, 1-21.
 • Pelios, L. V. & Sucharzewski, A. (2003).  A literature review on teaching strategies for establishing receptive language in children with autism.  Paper presented at 29th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis, San Francisco, CA.
 • Bevan, J. D. &  Pelios, L. V. (2003).  Establishing basic receptive language without visual cues.  Paper presented at the 29th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis, San Francisco, CA.
 • Pelios, L. V. & McElrath K. (2002).  The errorless procedure or the no-no prompt sequence: Which should it be?  Paper presented at the 28th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis, Toronto, CA.
 • Pelios, L. V., Stein, L. K. (2001).  A selective overview of issues on classification, causation, and early intensive behavioral intervention for autism.  Behavior Modification, 25, 678-697.
 • Pelios, L. V., MacDuff, G., Axelrod, S. (2000).  Increasing independent workskills in children with autism via delayed consequences and fading supervision.  Paper presented at the 26th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis, Washington, D.C. Pelios, L., Morren, J., Tesch, D., Axelrod, S. (1999).  The impact of functional analysis methodology on treatment choice for self-injurious behavior and aggression.  Journal of Applied Behavior Analysis, 32, 185-195.
 • Cowley, B. & Pelios, L. V., (1999).  An analysis of the relationship between stimulus and response classes.  Paper presented at the 25th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis, Chicago, IL.
 • Pelios, L., Morren, J., Tesch, D., & Axelrod, S.  (1997). The impact of functional analysis methodology on treatment choice for self-injurious behavior and aggression.  Paper presented at the 23rd Annual Convention of the Association for Behavior Analysis, Chicago, IL.
 • Pelios, L.  (1997). [Review of Behavior modification:  What it is and how to do it]. Journal of Behavioral Education, 7, 531-533.
 • Gena, A., Krantz, P. J., McClannahan, L. E., Poulson, C. L., & Pelios, L. V. (1994). Training and generalization of affective behavior displayed by youth with autism.  Paper presented at the 20th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis, Atlanta, Georgia.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Εκπαίδευση στο Γνωσιακό – Συμπεριφορικό Δράμα.  Επιστημονικά Υπεύθυνη Δρ. Χάρης Καρνέζη.  Ολοκληρώθηκαν 20 ώρες παρακολούθησης θεωρητικών μαθημάτων.  Φθινόπωρο 2012.
 • Εκπαίδευση σε Ψυχοεκπαιδευτικές Παρεμβάσεις: Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας στην Ψύχωση (ΕΠΙΨΥ).  Επιστημονικά Υπεύθυνες: Μαρίνα Οικονόμου & Αλεξάνδρα Πάλλη. Ολοκληρώθηκαν δύο χρόνια σπουδών (Οκτώβριος 2010 – Ιούνιο 2012).  Πρώτος χρόνος παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων.  Δεύτερος χρόνος θεραπεία οικογένειας με εποπτεία και παρακολούθηση ανοικτής θεραπευτικής ομάδας γονέων.
 • Συμμετοχή στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας.  Πανεπιστήμιο Γάλλου, Ρέθυμνο – Κρήτη, 18-22 Απριλίου 2007.  «Η Ψυχολογία Ατενίζοντας το Μέλλον της: Επαναπροσδιορισμοί, Ανακατατάξεις, και Συνθέσεις.»
 • Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς: “A Behavior Analytic Approach to Child Development” by Dr. Lewis P. Lipsitt, Ph.D., Professor Emeritus of Psychology, Medical Science and Human Development Research at Brown University; Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2004.
 • Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών: Το Φάσμα του Αυτισμού: Οικογένεια, Παιδί, Επαγγελματίες, Αθήνα 7-8 Απριλίου 2006.
 • Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (The Pyramid Approach to Education): Workshop on the Picture Exchange Communication System (PECS), Elwyn Inc., Philadelphia, USA – SEEDS, 2004.
 • Verbal Behavior Training: Workshop on using Skinner’s analysis of verbal behavior to develop a language-based curriculum for children with autism, Gwyned Mercy College, January 29 – 31st, 2004 (i.e., 24 hrs total), Philadelphia, USA.
 • Treatment & Education of Autistic & Related Communication Handicapped Children (TEACCH): Workshop on how to use the TEACCH model to teach children with autism, June 21 – 25, 2004 (i.e., 45 hrs total), Philadelphia, USA.

ΒΡΑΒΕΙΑ

 • Ακαδημαϊκή Υποτροφία και teaching assistantship, Temple University, Φιλαδέλφεια, Πενσυλβανία, Σεπτέμβριο του 1994  έως Ιούνιο του 1997.
 • Kennedy Fellowship, Associate Trustees of the Joseph P. Kennedy, Jr. Foundation.  The City University of New York, NY.  February 1991 through June 1992.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 • Μέλος: Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας της Συμπεριφοράς από Μάιο του 2007.
 • Μέλος: Association for Behavior Analysis, 1994 to present.
 • Μέλος: Delaware Valley Association for Behavior Analysis, 1994 to 2005.

Μοιραστείτε το

      
Back to top